Länk från Transportstyrelsen

https://www.transportstyrelsen.se/sv...attebefrielse/