MHCS Forum - Powered by vBulletin


Startsidan Forum FAQ (Hjälp) Kalender Dagens inlägg
 
Stäng/öppna fönstret
Adress
Motor Home Club of Sweden
Box 413
Renstiernasgatan 28
116 31 Stockholm
Tel.: 0702 - 68 72 67
Bankgiro 308-1221
Stäng/öppna fönstret
Kontakta revisorerna

Revisor
MHCS-H7
Jan Jerpdal

Telefon:
Mobil: 070-541 77 49
e-post: Jan
Presentation
Revisor
MHCS-1307
Lennart Larsson

Telefon: 040-45 36 13
Mobil: 070-93 69 667
e-post: Lennart
Presentation
Revisorssuppleant
MHCS-77

Jan-Olof Lennartsson
Telefon:
Mobil: 070-970 18 66
e-post: Jan-Olof
Revisorssuppleant
MHCS-1268

Bertil Ragnarson

Telefon:
Mobil:
e-post: Bertil
Presentation

 
Powered by vBadvanced CMPS v4.2.1