MHCS Forum - Powered by vBulletin


Startsidan Forum FAQ (Hjälp) Kalender Dagens inlägg
 
Stäng/öppna fönstret
Adress
Motor Home Club of Sweden
Box 413
Renstiernasgatan 28
116 31 Stockholm
Tel.: 0702 - 68 72 67
Bankgiro 308-1221
Stäng/öppna fönstret
Nordisk info

Motor Home Club of Sweden medlem i Nordisk Motor Caravan (NMC), som är en samarbetsorganisation mellan de nordiska länderna, Danmark - Finland - Island - Norge och varje år har vi en gemensam träff.
Vi växlar mellan länderna, dock ej Island.

Vi är alltid välkomna på vanliga träffar när som helst, träffarna annonseras i vår tidning (Bulletinen) och här på vår hemsidas träfflista. Vi har också nära kontakt med husbilsklubbar i Tyskland, Belgien och Frankrike.

Nordisk kontaktperson är Annette Haglund MHCS-1418

Powered by vBadvanced CMPS v4.2.1